Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning av personbil, lätt lastbil, traktor, släp, taxi och mc

 

Regler vid kontrollbesiktning

Tidigare utfördes kontrollbesiktningar vid fasta tidpunkter, baserat på fordonets registreringsnummer. Från och med 1 januari 2018 har reglerna ändrats. Idag kan man själv välja när man vill göra en kontrollbesiktning. Detta gör att man får möjlighet att själv hitta en passande tid för kontrollbesiktning, exempelvis för att undvika att besiktningen hamnar mitt i semestern. Dock behöver kontrollbesiktningen utföras inom ett visst tidsspann sedan den senaste besiktningen, för personbilar och lätt lastbil är detta spann 14 månader. Längre ned i artikeln hittar du ingående information om besiktningsintervaller för olika typer av fordon.

Kontrollbesiktning av personbil

Lätta personbilar behöver besiktigas inom 36 månader efter att de tagits i bruk. Den andra besiktningen behöver ske inom 24 månader efter den första besiktningen. Personbilen behöver sedan besiktas senast var fjortonde månad. Enligt de nya reglerna från Transportstyrelsen kan man besikta sin personbil när man vill inom 14 månader från sin senaste kontrollbesiktning. Speciella regler finns för for fordon som är äldre än 30 år. 

Kontrollbesiktning av lätt lastbil

Lätta lastbilar har samma periodregler som personbilar. Lätta lastbilar har en vikt på maximalt 3 500 kg. Observera att denna vikt även inkluderar vikten från ett eventuellt släp. Några av de saker som kontrolleras är bärande konstruktion, hjulsystem, motor, belysning och bromsar.

Kontrollbesiktning av släp eller släpvagn

Reglerna för besiktning av släpvagn eller släp innebär att de ska besiktas inom fyra år efter att de tagits i bruk. Efter den första besiktningen ska det sedan besiktas inom två år efter det senaste tillfället. Några saker som kontrolleras vid besiktning av ett släp är konstruktion, hjulsystem, belysning, kaross och bromsar.

Kontrollbesiktning av motorcykel

Den första kontrollbesiktningen av en motorcykel behöver utföras inom fyra år efter att mc:n tagits i bruk. Efter den första kontrollbesiktningen behöver den besiktas inom två år efter det senaste tillfället. Några av de saker som kontrolleras vid besiktning av en motorcykel är bärande konstruktion, hjulsystem, motor och bromsar.

Kontrollbesiktning av A-traktor

När de nya reglerna för besiktning trädde i kraft 20 maj 2018 tillkom krav på kontrollbesiktning för A-traktorer. A-traktorer ska besiktas inom 48 månader efter första gången de tagits i bruk. Efter den första godkända kontrollbesiktningen ska de sedan besiktas senast inom 24 månader. Syftet med besiktning av A-traktor är att öka trafiksäkerheten.

Läs mer om besiktning av A-traktor, lätt lastbil, släpvagn, motorcykel, husbil och husvagn
 

 

 

Carspects besiktningsstation Helsingborg Berga

 

Besiktning av gasfordon

Från och med 20 maj 2018 gäller nya besiktningsregler för fordon med gastankar. De nya reglerna kräver att alla gastankar (inklusive ledningar) vid kontrollbesiktningen måste vara frilagda/synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet.  Gastanken måste vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge “gasdrift” när vi täthetskontrollerar bränslesystemet. Om motorn inte kan köras på metangas eller om bränslesystemet läcker underkänns fordonet.

Om inte bränsletankarna är frilagda krävs ett intyg, som i samband med besiktningen inte får vara äldre än 15 månader.

Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas. Om bilen är kontrollerad med gasintyg ska intyget tas med till besiktningen. 
 

Kontrollbesiktning av yrkesfordon

Yrkesfordon har andra regler för kontrollbesiktning än andra typer av fordon. De behöver besiktas inom ett år från att de tagits i bruk. Yrkesfordon behöver dessutom sedan besiktas senast tolv månader efter den senaste kontrollbesiktning. Några exempel på yrkesfordon är taxi, hyrbilar, övningsbilar och utryckningsfordon.
 

Fordon som inte behöver besiktigas

Några fordon som undantas från kontrollbesiktning är vissa tävlingsfordon, vissa amatörbygga fordon och fordon på öar utan fast förbindelse. Om du är osäker på om ditt fordon behöver kontrollbesiktas kan du kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 0771-44 22 33.
 

Vad händer om en kontrollbesiktning blir underkänd?

En kontrollbesiktning kan bli underkänd med olika följder. Ett fordon kan bli underkänt med krav på åtgärd utan ombesiktning. Ett fordon kan också bli underkänt med krav på efterkontroll. Då måste du återvända på efterkontroll inom 30 dagar för att undvika körförbud. Vid allvarliga fel kan fordonet beläggas med körförbud direkt. Då måste fordonet bärgas från platsen och genomgå en ny besiktning vid ett senare tillfälle. Vi på Carspect utför efterkontroller såväl som kontrollbesiktningar.
 

Vad händer om man inte besiktar sitt fordon i tid?

Ett fordon som inte besiktas i tid beläggs med så kallat körförbud. Körförbud innebär att du inte får köra fordonet som vanligt. Den enda gången du får köra ett fordon med körförbud är för att köra kortast möjliga väg till en verkstad eller ett besiktningsföretag. Observera att detta bara gäller påställda fordon. Avställda fordon får bara köras direkt till ett besiktningsföretag.
 

Boka kontrollbesiktning

Vill du besiktiga bilen, boka på några av våra stationer för bilbesiktning eller ring kundtjänst på telefon 0771-44 22 33. Se våra stationer i Stockholm, Göteborg och Malmö eller sök efter din närmsta station här.
 

Checklista

Vi vill gärna hjälpa dig undvika onödiga fel vid kontrollbesiktningen, därför har vi satt ihop en checklista som hjälper dig att förbereda ditt fordon inför besiktningen. Ladda ner checklistan här.