Trafiksäkerhetskontroll

Kontroll mellan kontrollbesiktningarna av hur säkert och miljöpåverkande ditt fordon är

Trafiksäkerhetskontroll

Du kan göra en trafiksäkerhetskontroll för att få veta hur säkert och miljöpåverkande ditt fordon egentligen är mellan kontrollbesiktningarna. Det är även en prisvärd kontroll när du ska köpa eller sälja en bil.

En trafiksäkerhetskontroll innehåller samma kontroller som en vanlig kontrollbesiktning men resultatet är endast rådgivande och rapporteras inte in till Transportstyrelsen. Resultatet kan inte heller leda till efterkontroll eller körförbud.

Resultaten summeras i ett protokoll som visar hur säkert ditt fordon är i trafiken och eventuella brister som du bör åtgärda.

Delkontroller
Carspect erbjuder även delkontroller för dig som endast vill få en del av fordonet kontrollerat.

Avgasmätning: kontrollerar om ditt fordon släpper ut för mycket avgaser. 
Däckkontroll: kontrollerar mönsterdjup, däcktryck, att hjulen är rätt monterade och sitter fast samt att däcken inte är snedslitna, utslitna eller skadade. 
Bromsprov: kontrollerar bromsfunktionen och att bromsarna fungerar lika bra på alla hjulen samt parkeringsbromsen.
Fram- och bakvagn: kontrollerar missljud från infästningar och leder i fram- eller bakvagn.
Strålkastare: kontrollerar ljusbilden och lampor viktiga för trafiksäkerheten.

hit för att se priset.