Trafiksäkerhetskontroll

Kontroll mellan kontrollbesiktningarna av hur säkert och miljöpåverkande ditt fordon är

Trafiksäkerhetskontroll

Du kan göra en trafiksäkerhetskontroll för att få veta hur säkert och miljöpåverkande ditt fordon egentligen är mellan kontrollbesiktningarna. Det är även en prisvärd kontroll när du ska köpa eller sälja en bil.

En trafiksäkerhetskontroll innehåller samma kontroller som en vanlig kontrollbesiktning men resultatet är endast rådgivande och rapporteras inte in till Transportstyrelsen. Resultatet kan inte heller leda till efterkontroll eller körförbud.

Resultaten summeras i ett protokoll som visar hur säkert ditt fordon är i trafiken och eventuella brister som du bör åtgärda.

hit för att se priset.