Gasolkontroll

Kontroll av utrustningen för gasol i din husvagn eller husbil

Gasolkontroll

Sedan några år tillbaka ingår inte gasolkontrollen i den obligatoriska besiktningen av husvagn och husbil, så du måste själv se till att det blir gjort. Att årligen kontrollera utrustningen för gasol i din husvagn eller husbil är en trygghet för dig. Vi tittar efter skador och förslitningar på komponenter, rör och ledningar. Vi gör även en täthetskontroll på gasolsystemet. När all utrustning är kontrollerad och täthetskontroll är genomförd samlar vi resultatet i ett protokoll. Där skriver vi förstås även med om vi har upptäckt några skador eller brister.

Vid godkänd kontroll får du ett märke som kan fästas på din husvagn eller husbil.

hit för att se priset.