Registreringsbesiktning

Ett fordon behöver genomgå en registreringsbesiktning när det importeras från utlandet eller ändras på ett betydande sätt

Syftet med en registreringsbesiktning är att kontrollera att fordonet uppnår svensk standard gällande
exempelvis trafiksäkerhet och miljö. En registreringsbesiktning skiljer sig väsentligt från en vanlig kontrollbesiktning.

 

Vad är skillnaden på en registreringsbesiktning och en kontrollbesiktning?

När ditt fordon genomgår en registreringsbesiktning handlar det om att registrera ett tidigare oregistrerat fordon eller få ändringar av fordonet godkända. En kontrollbesiktning är en regelbunden kontroll av de fordon som redan finns på vägarna i Sverige. Carspect utför både registreringsbesiktningar och kontrollbesiktningar. Här kan du läsa mer om hur en registreringsbesiktning går till, både för importerade och ändrade fordon.
 

När utförs registreringsbesiktning?

Registreringsbesiktning utförs på oregistrerade fordon. Oregistrerade fordon är fordon som har importerats och saknar ett registreringsnummer. Registreringsbesiktning utförs även vid ombyggnad av ett fordon eller vid montering av dragkrok. Planerar du att importera eller bygga om ditt fordon? Längre ner kan du läsa hur du går tillväga när du importerar eller ändrar ett fordon. 
 

Registreringsbesiktning av importerade fordon

Processen för en registreringsbesiktning kan beskrivas i fem steg:
•    Ursprungskontroll
•    Registreringsbesiktning och identitetskontroll
•    Tilldelning av registreringsnummer
•    Kontrollbesiktning (i vissa fall)
•    Påställning av fordonet
 

Ursprungskontroll hos Transportstyrelsen

Det första steget i att importera ett fordon är att ansöka om en ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. De enda importerade fordon som undantas från detta är nya fordon importeras av registrerade importörer eller fordon som tillverkas av yrkesmässiga tillverkare i Sverige.
 

Registreringsbesiktning och identitetskontroll

När din ansökan om ursprungskontroll blivit godkänd får du ditt beslut genom posten. När du blivit godkänd är det fritt fram att boka en tid för registreringsbesiktning. Använd ditt ärendenummer från ursprungskontrollen när du bokar tid. Vid en registreringsbesiktning görs en teknisk identifiering av fordonet samt en kontroll av miljö- och trafiksäkerhet. Besiktningen fastställer också de uppgifter om fordonet som behöver registreras i vägtrafikregistret. Ibland kan du behöva ta med dig vissa dokument till besiktningen. Kontakta oss på Carspect innan din registreringsbesiktning om du vill vara helt säker på vad som behövs för ditt fordon.
 

Tilldelning av registreringsnummer

Efter att de första två stegen är genomförda registreras ditt fordon i vägtrafikregistret. Tilldelningen av registreringsnummer sker automatiskt och registreringsbevis och registreringsskyltar skickas hem till din svenska folkbokföringsadress. Observera att de inte kan skickas till en adress utomlands.
 

Kontrollbesiktning efter registreringsbesiktning

I vissa fall kan man behöva kontrollbesikta fordonet efter godkänd registreringsbesiktning. En kontrollbesiktning kräver att du fått ditt registreringsnummer. Kontakta oss för att veta om ditt fordon behöver en kontrollbesiktning efter registreringsbesiktningen.
 

Påställning

När de första fyra stegen är avklarade och du fått ditt registreringsbevis och dina registreringsskyltar är det bara påställningen kvar. Kontakta Transportstyrelsen och begär att ditt fordon ska ställas på. Observera att du måste ha en giltig trafikförsäkring om det krävs för att ställa på ditt fordon. Efter att du ställt på fordonet får du en faktura för fordonsskatt.
 

Registreringsbesiktning av ändrade fordon

Ett ändrat fordon brukar behöva registreringsbesiktas inom en månad från att ändringen utförts. När du gör den typen av registreringsbesiktning behöver du fylla i en redogörelse där du beskriver de ändringar av fordonet som gjorts.
Några exempel på ändringar som gör att man måste genomgå en registreringsbesiktning är:


•    Montering eller demontering av dragkrok. Undantag från krav på registreringsbesiktning är när en EU-typgodkänd dragkula monteras på EU-typgodkänd personbil klass 1 (inte husbil) eller EU-typgodkänd lastbil med högsta totalvikt 3 500 kg. Uppgift om släpvagnsvikt ska dessutom finnas registrerad.
•    Demontering av dubbelkommando eller taxiutrustning


Orsaken att man behöver göra en registreringsbesiktning vid ändringar som dessa är att uppgifterna om fordonet i Trafikregistret behöver vara korrekta. Kom ihåg att ta med dragkrok, nyckel och monteringsanvisning om ditt fordon genomgår en registreringsbesiktning för dragkrok. Idag är vissa fordon undantagna från kravet på registreringsbesiktning vid montering eller demontering av dragkula.
 

Vad behöver man ha till hands för att boka en registreringsbesiktning?

Se till att ha denna information till hands för att kunna boka din registreringsbesiktning:
•    Registreringsnummer (för svenskregistrerade fordon)
•    Ärendenumret från en godkänd ursprungskontroll hos Transportstyrelsen (för icke svenskregistrerade fordon)
•    Fordonets totalvikt. Denna information kan du till exempel hitta på tillverkarskylten
 

Till registreringsbesiktningen måste du tänka på några punkter:
•    Ta med fordonsspecifika intyg samt om möjligt instruktionsbok
•    Ta med dig beslutet från Transportstyrelsen om godkänd ursprungskontroll
•    Ägarförhållandet från ursprungskontrollen måste vara oförändrat
•    Har fordonet bytt ägare måste en ny ursprungskontroll godkännas av Transportstyrelsen
•    Ta med dig giltig legitimation
•    Om besiktningen sker av ett ombud måste ombudet ha med dig en fullmakt
 

Bokning av registreringsbesiktning

För frågor och tidsbokning, kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 0771- 44 22 33. Se våra stationer i Stockholm, Göteborg och Malmö eller sök efter din närmsta station här.
 

Dokument för nedladdning

Vägledning vid byggnation av A-traktor
Underlag över konstruktion av hastighetsbegränsande system för A-traktor. 
Intyg konstruktiv maxhastighet A- traktor efter färdigställande. 
Skadad/saknad primär identifieringsmärkning (för fordon med säkerställd identitet). 
Fullmakt att underteckna registreringsanmälan i samband med registreringsbesiktningen av fordon. 
Ändringsdokument - redogörelse om vilka ändringar som utförts på fordon.