Veteranfordonstest

Kontroll av äldre fordon som är befriade från den lagstadgade kontrollbesiktningen

Veteranfordonstest

Bilar som är 30-49 år behöver bara kontrollbesiktigas vartannat år och bilar som är 50 år eller äldre är helt befriade från den lagstadgade kontrollbesiktningen. "Yrkesfordon" (lastbil, buss och släpvagn) samt taxi, övningsbil/mc, hyrbil, utryckningsfordon, gengasfordon, skolskjuts, släpvagn för persontransport är undantag oavsett totalvikt.

Veteranfordonstestet är en frivillig fordonskontroll som innefattar mätning av viktiga funktioner som påverkar fordonets funktion och säkerhet. Fordonet bedöms utifrån de normer som tillämpas vid föreskriven kontrollbesiktning. Veteranfordonstestet beskriver fordonets skick vid testtillfället. I veteranfordonstestet ingår ett antal viktiga kontroller som kan vara svåra att testa själv utan rätt utrustning. Som standard i testet ingår provkörning, bromskontroll samt kontroll av fordonets underrede. Det finns möjlighet till utökat test med exempelvis miljömätning.

Vid utfört test ingår en dekal för montering i rutan.

hit för att se priset.