Frivilliga fordonstester

Utöver den lagstadgade kontrollbesiktningen så erbjuder vi ett flertal frivilliga tester för den som vill ha en objektiv bedömning av ett fordons skick

Carspect har flera frivilliga kontroller. Ska du ut och resa, köpa eller sälja din bil eller vill du bara veta vilket skick ditt fordon är i? Kanske har du garanti kvar och vill se över skicket på fordonet innan garantitiden tar slut? Oavsett anledning så rekommenderar vi en av våra kompletterande kontroller. Carspects tester ökar din egen och medtrafikanternas trygghet och kan spara dig både tid och pengar.