Fordonsbesiktningsbranschen

 

Sverige har en bestämd inriktning för den svenska transportpolitiken med höga ambitioner för trafiksäkerhet genom Nollvisionen, minskad miljöpåverkan och skydd för konsumenterna. Inom samtliga dessa tre områden bidrar bilbesiktningen med en betydande samhällsnytta.

Carspect är med i branschföreningen Fordonsbesiktningsbranschen för att tillsammans med övriga bilbesiktningsföretag verka för ovanstående. Du kan läsa mer om Fordonsbesiktningsbranschen här.