Reklamation

 

Vi tar gärna emot dina synpunkter och åsikter för att kunna utveckla och förbättra vår service och verksamhet. Du är välkommen att fylla i vårt kontaktformulär här.

Vill du göra en reklamation angående besiktningsresultat så måste det sändas skriftligt för behandling. Du kan skicka ett fritt formulerat e-post till [email protected] eller per post på adressen Ulvsundavägen 106 C,16867 BROMMA. 
Notera att reklamationer angående besiktningsresultat skall reklameras innan reparation utförs.

Reklamationen skall innehålla följande:
Namn på stationen som reklamationen avser
Fordonets registreringsnummer
Eventuellt bokningsnummer
Namn och kontaktuppgifter
Eventuella bilagor (t.ex. fotografi, besiktningsprotokoll, kvitto, faktura mm)

 

Överklaga besiktningsbeslut

Följande besiktningsbeslut kan överklagas:

körförbud som du har fått vid kontrollbesiktning
beslut i ärenden som gäller registreringsbesiktning, mopedbesiktning samt lämplighetsbesiktning.

Blanketter/information för överklagan tillhandahålls via våra stationer. Överklagan är inte tidsbegränsad.

 

Enskilt godkännande

Det är Transportstyrelsen som fattar beslut i enskilt godkännande. Har du synpunkter på ett beslut vid enskilt godkännande kan du begära omprövning hos Transportstyrelsen. Din begäran om omprövning måste ha kommit in till Transportstyrelsen senast ett år efter beslutet. Om överklagande/omprövning önskas av ett enskilt godkännande skickas detta brevledes till Transportstyrelsen.

Brevet skall innehålla:
Önskad ändring samt skäl till ändring
Besiktningsprotokoll
Namn och kontaktuppgifter
Brevet måste vara undertecknat och ha ett namnförtydligande

Brevet skickas till:
Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
Sektion Fordonsgodkännande
Box 267
781 23 Borlänge