Besiktningar

Syftet med en besiktning är att göra ditt fordon trafiksäkert och miljövänligt, både för din och dina medtrafikanters skull

Besiktningar utförs i många länder. I Sverige har besiktning varit obligatoriskt sedan 1965. Sedan 2010 väljer du själv ditt besiktningsföretag. Du ansvarar för att ditt fordon är besiktat.  Fordon som framförs i Sverige behöver besiktas i Sverige. Fordon som är utomlands mer än 6 månader per år ska vara registrerade i det land som det används mest.

En kontrollbesiktning hos oss på Carspect är ett bra sätt att veta att ditt fordon är säkert och att undvika onödiga skador.

Syftet med besiktning är att regelbundet kontrollera att fordon är trafiksäkra och miljövänliga. En kontrollbesiktning är den återkommande besiktning som fordon måste genomgå för att ses som trafikdugliga. Här förklarar vi hur en kontrollbesiktning går till för olika fordonstyper, exempelvis personbil, lätt lastbil och motorcykel.

Om ett fordon blir underkänt vid en kontrollbesiktning kan fordonet vara i behov av efterkontroll (ombesiktning).  

Har du importerat ett fordon eller utfört ändringar, till exempel monterat en dragkrok? Då behöver ditt fordon genomgå en så kallad registreringsbesiktning.

Den 20 maj 2018 började nya regler att gälla kring kontrollbesiktningen. De nya reglerna omfattar personbil, lätt lastbil ich A-traktorer. 

Du kan spara in onödiga reparationskostnader genom att små fel kan upptäckas och åtgärdas innan det blir stora kostnader. Läs igenom vår checklista.