Detta kontrollerar vi

Vilka kontroller sker på personbilar och lätta lastbilar vid en kontrollbesiktning?

Kontrollbesiktning sker för att kontrollera att ett fordon inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt samt uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.

 

Fordonets utsida

Kontroll sker av reflexer, backspeglar samt de lampor som är viktiga för trafiksäkerheten som till exempel strålkastare, blinkers och bromsljus. 

I motorutrymmet kontrollerar vi att det inte läcker bränsle. 

Ta gärna fram den varningstriangel som ska finnas i fordonet innan besiktningen.
 

Fordonets insida

Kontroll utförs av lampor som varnar för olika fel. Även ratten och förarens säte samt alla bilbälten, vindruta, dörrar och eventuell lastsäkringsutrustning och gasinstallation kontrolleras. Vi avläser även bilens aktuella mätarställning.

Om fordonet är utrustat med krockkudde på passagerarsidan ska det finnas ett varningsmärke synligt. Har bilen automatväxel kontrollerar vi om startspärren fungerar så att fordonet inte kan startas med ilagd växel.
 

Under fordonet

Under fordonet kontrollerar vi att stommen inte är rostig eller skadad. Vi undersöker också balkar, fästen och synliga delar av bromsarna för att upptäcka rostskador. Kan man upptäcka rost tidigt kan man minimera risken att någon del brister och äventyrar trafiksäkerheten.

Vi undersöker närmare så att motorn och växellådan sitter fast och inte läcker olja samt på de funktioner som flyttar kraften från motorn till hjulen, växellådans funktion, kopplingsanordningen, drivknutar och drivaxlar.

Är fordonet gasdrivet görs en läckagekontroll av bränslesystemet. Observera att gastanken ska vara frilagd så att kontrollen kan genomföras, alternativt måste du ha med dig ett intyg (från godkänd verkstad) från tidigare kontroll av bränslesystemet (intyget får inte vara äldre än 15 månader).

Vi undersöker även fjädring, däck, fram- och bakvagn, styrsystem och bromsledningar så att du inte riskerar ett haveri på grund av skador, slitage eller glapp. Vi kontrollerar att hjulen sitter fast och är monterade på rätt sätt. Däcken ska ha rätt mönsterdjup och vara utan skador för att kunna godkännas.
 

Provkörning

Vid provkörningen kontrollerar besiktningsteknikern att signalanordning, bromsarna, hastighetsmätaren, vindrutetorkarna och vindrutespolarna fungerar.

Följ gärna med på provkörningen, här har du möjlighet att ställa frågor till besiktningsteknikern om din bil.
 

Bromskontroll

Vid bromsprovet kontrolleras att bromsarna fungerar lika bra på båda sidor av bilen. Vi tar också reda på att de är tillräckligt starka och stoppar bilen på rätt sätt när du trycker på bromspedalen. Samtidigt kontrollerar vi om det är rätt avstånd mellan bromspedalen och golvet när bromspedalen är nedtryckt och att parkeringsbromsen fungerar.
 

Miljökontroll

På bensindrivna bilar från 2002 och dieseldrivna bilar från 2004 gör vi en så kallad "omborddiagnosavläsning". Det är en elektronisk miljökontroll (OBD-kontroll). 

Vi undersöker dessutom bilens avgasrenande system och mäter halter av gaserna koloxid (CO) och kolväten (HC). Vi mäter även lambdavärdet, vilket är ett framräknat värde på viktförhållandet mellan bränsle och luft samt kollar bullernivån.

Vid besiktning av dieselfordon kontrollerar vi att fordonets avgaser inte innehåller för mycket smutspartiklar. Gränsvärdena för avgaserna finns angivna inom parentes på besiktningsprotokollet. 
 

Boka kontrollbesiktning

Vill du besiktiga bilen, boka på några av våra stationer för bilbesiktning eller ring kundtjänst på telefon 0771-44 22 33. Se våra stationer i StockholmGöteborg och Malmö eller sök efter din närmsta station här.