Efterkontroll

Efterkontroll (ombesiktning) vid ej godkänd besiktning

När ett fordon blir underkänt på en kontrollbesiktning behöver felen åtgärdas snarast. Fordonet kan sedan behöva genomgå en så kallad efterkontroll (ombesiktning). Det finns flera typer av anmärkningar vid bilprovningar. I vissa fall får man enbart ett krav på sig att åtgärda felet till nästa besiktning. I andra fall behöver man återkomma på en efterkontroll inom 30 dagar för att undvika körförbud och en helt ny kontrollbesiktning. Här kan du lära dig allt om efterkontroller och ombesiktningar samt hitta en tid hos oss på Carspect för att utföra efterkontroll eller annan besiktning. 

⇨ Boka tid

 

Efterkontroll inom 30 dagar

En efterkontroll måste göras inom 30 dagar för att inte få körförbud. Fordonet får inte användas mer än nödvändigt innan efterkontrollen utförts och godkänts. Om du får föreläggande om efterkontroll får du veta det direkt efter besiktningen. Du får då en lista på punkter som behöver åtgärdas innan ombesiktningen.
Du hittar ditt senaste datum för efterkontroll under ruta sex i ditt besiktningsprotokoll, ”Fel och brister som upptäckts vid besiktningen”. På samma ställe i protokollet kan du även ta reda på om du kan låta felet repareras på en ackrediterad verkstad och få ett intyg på att felet är åtgärdat, eller om du måste återvända till besiktningsföretaget för en efterkontroll.
 

Körförbud vid efterkontroll

Om en efterkontroll inte gjorts inom 30 dagar efter den ej godkända besiktningen får fordonet körförbud. Detsamma gäller om man genomgått tre underkända besiktningar och inte återkommit inom en vecka för en till kontroll. Efter ytterligare 30 dagar utan godkänd efterkontroll behöver fordonet genomgå en helt ny kontrollbesiktning. Observera att ett fordon med körförbud bara får köras kortast möjliga väg till verkstad för reparation eller besiktningsstation för besiktning.
 

Ny kontrollbesiktning

En ny kontrollbesiktning innebär att fordonet återigen behöver genomgå en fullständig besiktning. Man fokuserar alltså inte längre på de fel som uppmärksammats och lett till efterkontroll, nu behöver hela fordonet besiktas på nytt. Undvik detta genom att åtgärda felen och göra din efterkontroll i tid.
 

Efterkontroll av personbil

Du kan åka till önskad station och få ditt fordon besiktat utan att boka tid i förväg, detta gäller dock i mån av lediga tider och är inte alltid möjligt. Om du vill vara helt säker på att din efterkontroll utförs innan ett visst datum rekommenderar vi att du förbokar en tid. 
 

Efterkontroll av lätt lastbil

Du kan åka till önskad station och få ditt fordon besiktat utan att boka tid i förväg, detta gäller dock i mån av lediga tider och är inte alltid möjligt. Om du vill vara helt säker på att din efterkontroll utförs innan ett visst datum rekommenderar vi att du förbokar en tid.
 

Efterkontroll av motorcykel

Du kan åka till önskad station och få ditt fordon besiktat utan att boka tid i förväg, detta gäller dock i mån av lediga tider och är inte alltid möjligt. Om du vill vara helt säker på att din efterkontroll utförs innan ett visst datum rekommenderar vi att du förbokar en tid.
 

Efterkontroll av andra fordonstyper

Om du behöver en efterkontroll av husvagn, husbil och lätt släpvagn behöver du boka tid i förväg. Välkommen att kontakt oss eller att komma förbi våra stationer om du har frågor om efterkontroll av ett visst fordon.
 

Behöver man boka tid för efterkontroll eller finns det drop-in?

Om ditt fordon är en personbil, motorcykel eller lätt lastbil kan du åka till önskad station och får ditt fordon besiktat utan att boka tid i förväg, detta gäller dock i mån av lediga tider och är inte alltid möjligt. Om du vill vara helt säker på att din efterkontroll utförs innan ett visst datum rekommenderar vi att du förbokar en tid. Om du har frågor eller vill boka tid, kom förbi din närmaste station eller ring kundtjänst på telefonnummer 0771-44 22 33.
 

En flygande inspektion kan leda till efterkontroll

En sista sak som kan vara bra att veta om efterkontroller är att de kan behövas efter att du blivit stoppad av polisen. En flygande inspektion sker när en polis eller bilinspektör stoppar dig under körning. Inspektionen sker när som helst, utan förvarning. Vid en underkänd flygande inspektion kan ditt fordon få körförbud eller behöva genomgå en efterkontroll hos ett besiktningsföretag.
 

Boka kontrollbesiktning

Vill du besiktiga bilen, boka på några av våra stationer för bilbesiktning eller ring kundtjänst på telefon 0771-44 22 33. Se våra stationer i Stockholm, Göteborg och Malmö eller sök efter din närmsta station här.

⇨ Boka tid