Konditionstest Premium

Kontroll av fordonets kondition

Konditionstest Premium

Ett konditionstest på Carspect ger dig ett opartiskt utlåtande av fordonet. Utöver kontrollerna som ingår vid en ordinarie kontrollbesiktning utför vi en rad andra kontroller.  

Att utföra ett konditionstest ger ett bra underlag vare sig du ska sälja eller köpa en bil. Konditionstestet tar ungefär en timme att utföra.  

Konditionstestet återspeglar bilens skick vid testtillfället och bygger på kontroll av fordonets kondition och säkerhet. Fordonets kondition bedöms med okulärkontroll, funktionskontroll och utökad provkörning. 

Utöver kontrollpunkter på ordinarie kontrollbesiktningen kontrolleras nedanstående punkter. 

Växellåda, koppling 
Under provkörningen kontrollerar vi att samtliga växlar fungerar på fordonet i både höga och låga farter. Vi kontrollerar växellåda okulärt och funktionskontroll på koppling. Vi kontrollerar samtliga växlar i låga och höga farter.  

Motor, drivning 
Vi har en utökad provkörning där vi kontrollerar drivning och motor gällande fastsättning och funktion samt vid underredeskontrollen kontrolleras motor och drivning okulärt gällande täthet och glapp. 

Elsystem, belysning 
Vi gör en utökad kontroll av fordonets elkomponenter och belysning. I denna kontroll ingår funktionskontroll av till exempel generator gällande missljud och okulär kontroll. 

Klimatanläggning 
Funktionskontroll av klimatanläggning görs gällande värme och kyla samt skadekontroll gällande komponenter som tillhör klimatanläggningen. 

Utrustning invändigt
Vi kontrollerar instrumentering och provar utrustning invändigt att det fungerar.

Kylsystem 
I vattenkylda motorer finns glykolblandning för att inte motor ska frysa sönder. Vi mäter upp kylvätsketemperaturen och kontrollerar systemet i övrigt gällande fastsättning och skador. 

Hjulsystem, styrsystem 
Redan under provkörningen försöker vi finna missljud och andra konstigheter i hjulsystemet och styrsystemet. Vi gör en utökad kontroll på fordonets fram- och bakvagnsupphängning. 

Bromssystem 
Under provkörningen utför vi ett bromstest i höga och låga hastigheter samt mäter upp fordonets retardationsförmåga, vilket är fordonets stoppförmåga. Vi kontrollerar bromsvätskans fuktkvot, om bromsvätskan drar åt sig för mycket fukt påverkas egenskaperna negativt på vätskan och bromsförmågan kan försämras. Fastsättning, funktionskontroll och okulärkontroll utförs på komponenter i bromssystemet. 

Bränslesystem 
Vi utför en okulärkontroll gällande komponenter inom bränslesystemet. Om fordonet har metan som drivmedel utförs också en kontroll av detta under förutsättning av gastankarna är frilagda. 

Lack, karosseri, interiör 
Vi bedömer och kontrollerar fordonets interiör, lack och karosseri avseende skador och slitage. Givetvis jämför vi mot vad vi anser är normalt slitage. 

Däck och fälg 
Däck kontrolleras avseende däckmönster, skador och mönsterdjup mäts upp. Under provkörningen kontrolleras obalans i fordonets hjul. Fälg kontrolleras gällande skador och funktion. 

Tillhörande utrustning, t.ex. demonterbar dragkrok, servicebok samt nycklar 
Vi utför en funktionskontroll och befintlighetskontroll av nycklar. Servicebok kontrolleras gällande rätt utförd service och om fordonet har kamrem eller kamkedja och när den ska bytas. Dragkrok och andra extra utrustning kontrolleras avseende funktion samt befintlighet av instruktionsbok och annan tillhörande utrustning som till exempel reservhjul. 

hit för att se priset.

Denna tjänst finns tillgänglig på utvalda stationer och gäller endast personbil och lätt lastbil, för mer information kontakta Kundtjänst.