Med anledning av coronaviruset rekommenderar vi att du betalar din besiktning i samband med bokningen. Läs mer här om coronaviruset

Reklamation

 
Om du har frågor om eller synpunkter på besiktningen eller något annat i samband med ditt besök hos oss vänder du dig i första hand till den station där aktuell besiktning är utförd. Reklamationer angående besiktningsresultat ska reklameras innan reparation utförs.

Vår kundtjänst hjälper gärna till att sammankoppla dig med rätt station. Telefonnumret till kundtjänst är 0771-44 22 33. Det går även bra att maila till oss på info@carspect.se
 

Överklaga besiktningsbeslut

Följande besiktningsbeslut kan överklagas:

körförbud som du har fått vid kontrollbesiktning
beslut i ärenden som gäller registreringsbesiktning, mopedbesiktning samt lämplighetsbesiktning.

Blanketter/information för överklagan tillhandahålls via våra stationer. Överklagan är inte tidsbegränsad.
 

Enskilt godkännande

Det är Transportstyrelsen som fattar beslut i enskilt godkännande. Har du synpunkter på ett beslut vid enskilt godkännande kan du begära omprövning hos Transportstyrelsen. Din begäran om omprövning måste ha kommit in till Transportstyrelsen senast ett år efter beslutet. Om överklagande/omprövning önskas av ett enskilt godkännande skickas detta brevledes till Transportstyrelsen.
 

Brevet ska innehålla:

Önskad ändring samt skäl till ändring
Besiktningsprotokoll
Namn och kontaktuppgifter
Brevet måste vara undertecknat och ha ett namnförtydligande
Brevet skickas till:

Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
Sektion Fordonsgodkännande
Box 267
781 23 Borlänge

Vill du besiktabilen, boka här eller ring kundtjänsten: 0771-44 22 33.