Carspect tar ansvar för en hållbar arbetsmiljö

25 Sep 2023
Carspects anställda arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering

Ett av Carspects värdeord är Människan i centrum, vilket bland annat innebär att alla medarbetare har lika värde och samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Som arbetsgivare har Carspect en central roll för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö; alla medarbetare ska behandlas lika och diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier är absolut förbjudet på Carspect. Mångfald och inkludering handlar om att ta tillvara på människors olikheter, vi tror att detta gynnar både oss som företag och vårt samhälle i stort på lång sikt. 

Övriga nyheter