Carspect köper grön el

07 Sep 2023
Sedan 2023 köper Carspect grön el via vår leverantör Elkraft Sverige

Grön el är ett samlingsnamn för förnybar och fossilfri el från sol-, vind- och vattenkraft. Dessa tre energikällor har sitt ursprung i en gemensam flödande tillgång – solens strålning. Energin från sol-, vind- och vattenkraft är fossilfri samt att den hela tiden förnyas och förbättras. Genom att välja grön el så minskar vi vår egen miljöpåverkan samtidigt som vi är med och ökar efterfrågan på förnybar energi.

Övriga nyheter