Carspect har anslutit sig till SBTi

30 Aug 2023
Vi på Carspect har satt upp mål för att minska vår klimatpåverkan och jobba på ett mer hållbart sätt.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade hållbarhetsmål. Detta går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Parisavtalet, att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.

Carspect är stolta över att ha satt ett vetenskapsbaserat hållbarhetsmål. Genom att låta vetenskapen diktera vår handlingslinje vill vi visa vårt engagemang för att bygga en hållbar framtid, inte genom att göra vad som är lätt utan vad som är nödvändigt. 

Övriga nyheter