Carspect bidrar till hållbar IT-konsumtion

17 Sep 2023
Carspect har låtit återta nästan 10 ton miljöfarligt avfall

Elektronik är världens snabbaste växande avfallsström och vi på Carspect arbetar aktivt för att minska vårt bidrag till denna. Under 2022 så har Carspect sparat nästan 10 ton CO2e genom att återvinna IT-hårdvara. Det motsvarar samma mängd CO2e som behövs för att producera 167 nya smartphones eller 10 tur-retur-flygresor Stockholm-Barcelona.

Övriga nyheter