Lastbil

Besikta lätt lastbil hos Carspect

För att bidra till att garantera säkerheten på våra vägar och skydda vår miljö måste alla lastbilar inspekteras regelbundet i enlighet med de statliga lagstadgade bestämmelserna. För en korrekt bedömning vid besiktningen är det viktigt att se till att lastbilarna är avlastade före besiktningstillfället.

Boka tid för lastbilsbesiktning
 

Hur ofta ska man besikta en lastbil?

När det gäller besiktning av lastbilar är det vikten som avgör inställelseperioden. Lätta fordon (upp till totalvikt 3 500 kg) måste inspekteras inom 36 månader efter att de tagits i bruk och därefter senast 24 månader och sedan intervallmässigt var 14:e månad efter varje besiktning därefter. För tyngre lastbilar över detta tröskelvärde måste besiktning dock ske årligen med en första kontroll 12 månader efter att de tagits i bruk.

Vad kostar en besiktning av lastbil?

Vi erbjuder besiktningstjänster för lätta lastbilar (under 3500 kg).

Du kan hitta våra priser för lastbilsbesiktning på vår prissida, den kan du hitta här. Priser går också att hitta när du bokar tid.

Var kan man besikta?

Carspect erbjuder omfattande besiktningar för lätt lastbil på flera platser i landet, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Boka tid för lastbilsbesiktning
 

Vad gäller för besiktning av lastbil?

Bärande konstruktion.

På marknivå undersöker vi noggrant lastbilens ram för att se om det finns några tecken på rost eller försämringar. Dessutom tar vår inspektion hänsyn till balkar och bromsar för att avgöra om rost har påverkat dem negativt.

Hjulsystem.

Vid vår grundliga kontroll av hjulsystemet granskas upphängnings- och styrkomponenterna, däckskador/profildjup och lastbilens fjädring. Vi ser till att alla delar uppfyller standarden med ett minsta mönsterdjup på 1,6 mm eller mer för en säker körupplevelse!

Motor och drivlina.

Vår omfattande inspektion av motor och drivlina omfattar en grundlig kontroll av eventuella synliga läckor i olje- eller vätskesystemen samt batteriinfästning. Om ditt fordon har en gasdriven motor kommer våra tekniker att utföra ett godkänt test av bränslesystemet, vilket kräver att tanken inte är täckt eller har nyligen utfärdat godkänt intyg från behörig verkstad (inte äldre än 15 månader). Vi bekräftar också optimal prestanda genom att se till att alla komponenter, t.ex. växellådans funktion och drivlinjens axlar, fungerar som de ska.

Belysning och kommunikation.

Att bibehålla synligheten och hålla kommunikationen är avgörande komponenter för trafiksäkerheten. Under besiktningen måste viktiga saker som reflexer, backspeglar, strålkastare och blinkers granskas för att säkerställa att de fungerar som de ska. En varningstriangel är också obligatorisk - se till att den är lättillgänglig innan kontrollen börjar!

Kaross.

Våra tekniker inspekterar din lastbils kaross inifrån och ut och kontrollerar om det finns några brister som kan leda till skador vid en kollision. Dessutom kontrollerar vi alla kritiska delar som dörrar, huvar, rattar och vindrutor för tecken på slitage eller skador. Vi ser också till att krockkuddarna på passagerarsidan har tydliga varningsetiketter synliga om huruvida bakåtvänd bilbarnstol kan monteras; fordon med automatisk växellåda testas för att se till att deras startspärr också fungerar.

Bromssystem.

I vårt bromsprov ser vi till att dina bromsar ger dig en jämn retardation och tillräckligt med kraft för att bromsa med lätthet. Vi ser också till att det finns tillräckligt med pedalavstånd när du trycker ner bromsen så att du har tillräcklig kontroll över ditt fordon. Slutligen görs en grundlig bedömning av parkeringsbromsen för att garantera extra säkerhet när lastbilen står parkerad.

Miljökontroll.

Vi erbjuder vår OBD-kontroll (On-Board Diagnostic) för bensinlastbilar från 2002 och diesellastbilar från 2008 med en vikt på upp till 3 500 kg. Miljökontrolltjänster bedömer lastbilens miljöpåverkan genom att mäta kolmonoxid- och kolvätenivåerna i avgasreningssystemet samt beräkna ett lambdavärde som visar balansen mellan bränsle- och luftförhållandet. Vi kontrollerar också varje fordons befintliga bullernivå. För besiktning av dieselfordon utför vi ett sotpartikeltest som är särskilt utformat för dieselmotorer.

Övrigt.

Om du kör en lätt lastbil med avtagbar dragkrok, ta med nyckeln så att våra experter kan kontrollera hur den fungerar. Därefter testar vi dina bromsar, hastighetsmätare, signalanordning, viderutetorkare och vindrutespolare - glöm inte att fylla på spolarvätska! Du är alltid välkommen att följa med under provkörningen för att få svar på eventuella frågor om ditt fordon.