Övriga tester

Utöver den lagstadgade kontrollbesiktningen så erbjuder vi ett flertal frivilliga tester för den som vill ha en objektiv bedömning av ett fordons skick

 

Konditionstest Premium

Ett konditionstest på Carspect ger dig ett opartiskt utlåtande av fordonet. Utöver kontrollerna som ingår vid en ordinarie kontrollbesiktning utför vi en rad andra kontroller.  

Att utföra ett konditionstest ger ett bra underlag vare sig du ska sälja eller köpa en bil. Konditionstestet tar ungefär en timme att utföra.  

Konditionstestet återspeglar bilens skick vid testtillfället och bygger på kontroll av fordonets kondition och säkerhet. Fordonets kondition bedöms med okulärkontroll, funktionskontroll och utökad provkörning. 

Utöver kontrollpunkter på ordinarie kontrollbesiktningen kontrolleras nedanstående punkter. 

Växellåda, koppling 
Under provkörningen kontrollerar vi att samtliga växlar fungerar på fordonet i både höga och låga farter. Vi kontrollerar växellåda okulärt och funktionskontroll på koppling. Vi kontrollerar samtliga växlar i låga och höga farter.  

Motor, drivning 
Vi har en utökad provkörning där vi kontrollerar drivning och motor gällande fastsättning och funktion samt vid underredeskontrollen kontrolleras motor och drivning okulärt gällande täthet och glapp. 

Elsystem, belysning 
Vi gör en utökad kontroll av fordonets elkomponenter och belysning. I denna kontroll ingår funktionskontroll av tillexempel generator gällande missljud och okulär kontroll. 

Klimatanläggning 
Funktionskontroll av klimatanläggning görs gällande värme och kyla samt skadekontroll gällande komponenter som tillhör klimatanläggningen. 

Utrustning invändigt
Vi kontrollerar instrumentering och provar utrustning invändigt att det fungerar.

Kylsystem 
I vattenkylda motorer finns glykolblandning för att inte motor ska frysa sönder. Vi mäter upp kylvätsketemperaturen och kontrollerar systemet i övrigt gällande fastsättning och skador. 

Hjulsystem, styrsystem 
Redan under provkörningen försöker vi finna missljud och andra konstigheter i hjulsystemet och styrsystemet. Vi gör en utökad kontroll på fordonets fram- och bakvagnsupphängning. 

Bromssystem 
Under provkörningen utför vi ett bromstest i höga och låga hastigheter samt mäter upp fordonets retardationsförmåga, vilket är fordonets stoppförmåga. Vi kontrollerar bromsvätskans fuktkvot, om bromsvätskan drar åt sig för mycket fukt påverkas egenskaperna negativt på vätskan och bromsförmågan kan försämras. Fastsättning, funktionskontroll och okulärkontroll utförs på komponenter i bromssystemet. 

Bränslesystem 
Vi utför en okulärkontroll gällande komponenter inom bränslesystemet. Om fordonet har metan som drivmedel utförs också en kontroll av detta under förutsättning av gastankarna är frilagda. 

Lack, karosseri, interiör 
Vi bedömer och kontrollerar fordonets interiör, lack och karosseri avseende skador och slitage. Givetvis jämför vi mot vad vi anser är normalt slitage. 

Däck och fälg 
Däck kontrolleras avseende däckmönster, skador och mönsterdjup mäts upp. Under provkörningen kontrolleras obalans i fordonets hjul. Fälg kontrolleras gällande skador och funktion. 

Tillhörande utrustning, tex demonterbar dragkrok, servicebok samt nycklar 
Vi utför en funktionskontroll och befintlighetskontroll av nycklar. Servicebok kontrolleras gällande rätt utförd service och om fordonet har kamrem eller kamkedja och när den ska bytas. Dragkrok och andra extra utrustning kontrolleras avseende funktion samt befintlighet av instruktionsbok och annan tillhörande utrustning som till exempel reservhjul. 

Pris: 999 kr

Denna tjänst finns tillgänglig på utvalda stationer, kontakta Kundtjänst för mer information.

 

Konditionstest Bas

Ett konditionstest på Carspect ger dig ett opartiskt utlåtande av fordonet. 

Att utföra ett konditionstest ger ett bra underlag vare sig du ska sälja eller köpa en bil. Konditionstestet tar ungefär en halvtimme att utföra.  

Konditionstestet återspeglar bilens skick vid testtillfället och bygger på kontroll av fordonets kondition. Fordonets kondition bedöms med okulärkontroll, funktionskontroll och provkörning. 

Växellåda, koppling 
Under provkörningen kontrollerar vi att samtliga växlar fungerar på fordonet i både höga och låga farter. Vi kontrollerar växellåda okulärt och funktionskontroll på koppling. Vi kontrollerar samtliga växlar i låga och höga farter.  

Motor, drivning 
Vi har en utökad provkörning där vi kontrollerar drivning och motor gällande fastsättning och funktion samt vid underredeskontrollen kontrolleras motor och drivning okulärt gällande täthet och glapp. 

Klimatanläggning 
Funktionskontroll av klimatanläggning görs gällande värme och kyla samt skadekontroll gällande komponenter som tillhör klimatanläggningen. 

Utrustning invändigt
Vi kontrollerar instrumentering och provar utrustning invändigt att det fungerar.

Hjulsystem, styrsystem 
Redan under provkörningen försöker vi finna missljud och andra konstigheter i hjulsystemet och styrsystemet. Vi gör en utökad kontroll på fordonets fram- och bakvagnsupphängning. 

Bromssystem 
Under provkörningen utför vi ett bromstest i höga och låga hastigheter samt mäter upp fordonets retardationsförmåga, vilket är fordonets stoppförmåga. Vi kontrollerar bromsvätskans fuktkvot, om bromsvätskan drar åt sig för mycket fukt påverkas egenskaperna negativt på vätskan och bromsförmågan kan försämras. Fastsättning, funktionskontroll och okulärkontroll utförs på komponenter i bromssystemet. 

Lack, karosseri, interiör 
Vi bedömer och kontrollerar fordonets interiör, lack och karosseri avseende skador och slitage. Givetvis jämför vi mot vad vi anser är normalt slitage. 

Däck och fälg 
Däck kontrolleras avseende däckmönster, skador och mönsterdjup mäts upp. Under provkörningen kontrolleras obalans i fordonets hjul. Fälg kontrolleras gällande skador och funktion. 

Tillhörande utrustning, servicebok samt nycklar 
Vi utför en funktionskontroll och befintlighetskontroll av nycklar. Vi gör en befintlighetskontroll av servicebok och instruktionsbok. Vi tar foto utvändigt samt på skador och även på senaste utförda service.

Pris: 549 kr

Denna tjänst finns tillgänglig på utvalda stationer, kontakta Kundtjänst för mer information.

 

Veteranfordonstest

Bilar som är 30-49 år behöver bara kontrollbesiktigas vartannat år och bilar som är 50 år eller äldre är helt befriade från den lagstadgade kontrollbesiktningen. "Yrkesfordon" (lastbil, buss och släpvagn) samt taxi, övningsbil/mc, hyrbil, utryckningsfordon, gengasfordon, skolskjuts, släpvagn för persontransport är undantag oavsett totalvikt.

Veteranfordonstestet är en frivillig fordonskontroll som innefattar mätning av viktiga funktioner som påverkar fordonets funktion och säkerhet. Fordonet bedöms utifrån de normer som tillämpas vid föreskriven kontrollbesiktning. Veteranfordonstestet beskriver fordonets skick vid testtillfället. I veteranfordonstestet ingår ett antal viktiga kontroller som kan vara svåra att testa själv utan rätt utrustning. Som standard i testet ingår provkörning, bromskontroll samt kontroll av fordonets underrede. Det finns möjlighet till utökat test med exempelvis miljömätning.

Vid utfört test ingår en dekal för montering i rutan.

Pris: från 399kr

 

Trafiksäkerhetskontroll

Du kan göra en trafiksäkerhetskontroll för att få veta hur säkert och miljöpåverkande ditt fordon egentligen är mellan kontrollbesiktningarna, det är även en prisvärd kontroll när du ska köpa eller sälja en bil.

En trafiksäkerhetskontroll innehåller samma kontroller som en vanlig kontrollbesiktning men resultatet är endast rådgivande och rapporteras inte in till Transportstyrelsen. Resultatet kan inte heller leda till efterkontroll eller körförbud.

Resultaten summeras i ett protokoll som visar hur säkert ditt fordon är i trafiken och eventuella brister som du bör åtgärda.

Pris: 549 kr

 

Gasolkontroll

Sedan några år tillbaka ingår inte gasolkontrollen i den obligatoriska besiktningen av husvagn och husbil, så du måste själv se till att det blir gjort. Att årligen kontrollera gasolutrustningen i din husvagn eller husbil är en trygghet för dig. Vi tittar efter skador och förslitningar på komponenter, rör och ledningar. Vi gör även en täthetskontroll på gasolsystemet. När all utrustning är kontrollerad och täthetskontroll är genomförd samlar vi resultatet i ett protokoll. Där skriver vi förstås även med om vi har upptäckt några skador eller brister.

Vid godkänd kontroll får du ett märke som kan fästas på din husvagn eller husbil.

Pris: 249 kr

 

Boka besiktning

Se våra stationer i StockholmGöteborg och Malmö eller sök efter din närmsta station här.