Med anledning av coronaviruset rekommenderar vi att du betalar din besiktning i samband med bokningen. Läs mer här om coronaviruset

Besiktning av gasfordon

 

Från och med 20 maj 2018 gäller nya besiktningsregler för fordon med gastankar. De nya reglerna kräver att alla gastankar (inklusive ledningar) vid kontrollbesiktningen måste vara frilagda/synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet.  Gastanken måste vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge “gasdrift” när vi täthetskontrollerar bränslesystemet. Om motorn inte kan köras på metangas eller om bränslesystemet läcker underkänns fordonet.

Om inte bränsletankarna är frilagda krävs ett intyg, som i samband med besiktningen inte får vara äldre än 15 månader.

Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas. Om bilen är kontrollerad med gasintyg ska intyget tas med till besiktningen.