Släp

Första gången ett släp ska besiktigas är fyra år efter ibruktagande. Sedan ska det besiktigas vartannat år. 

Det spelar ingen roll om det är bromsat eller obromsat släp.

Vill du besiktiga släpet, ring kundtjänst telefon 0771-44 22 33.