Registreringsbesiktning

När ett fordon är nytt måste det genomgå en registreringsbesiktning. Då bekräftas fordonets identitet, att det uppfyller gällande krav och de uppgifter fastställs som är obligatoriska för att registrera fordonet i vägtrafikregistret.

 
Se till att ha denna information till hands för att kunna boka din registreringsbesiktning:

·         Registreringsnummer (för svenskregistrerade fordon)
·         Ärendenumret från en godkänd ursprungskontroll hos Transportstyrelsen (för icke svenskregistrerade fordon)
·         Fordonets totalvikt. Denna information kan du till exempel hitta på tillverkarskylten. 

Till registreringsbesiktningen måste du tänka på några punkter:

·         Ta med fordonsspecifika intyg samt om möjligt instruktionsbok.
·         Ta med dig beslutet från Transportstyrelsen om godkänd ursprungskontroll.
·         Ägarförhållandet från ursprungskontrollen måste vara oförändrat.
·         Har fordonet bytt ägare måste en ny ursprungskontroll godkännas av Transportstyrelsen.
·         Ta med dig giltig legitimation.
·         Om besiktningen sker av ett ombud måste ombudet ha med dig en fullmakt.

Tid bokas genom att ringa kundtjänst på 0771- 44 22 33.

Ska du importera själv?
Hos Transportstyrelsen får du överskådlig information om hur importen av ett fordon går till och vilka regler som gäller från det att fordonet anländer till den svenska gränsen till dess att fordonet är körklart. Läs mer här.

Våra stationer med registreringsbesiktning


Bilprovning i Alingsås - Carspect Tomtered
Bilprovning i Enköping - Carspect Romberga
Bilprovning i Eslöv - Carspect Transportvägen
Bilprovning i Halmstad - Carspect Flygstaden
Bilprovning i Helsingborg - Carspect Berga
Bilprovning i Hässleholm - Carspect Helsingborgsvägen

Bilprovning i Göteborg - Carspect Bäckebol
Bilprovning i Göteborg - Carspect Importgatan
Bilprovning i Göteborg - Carspect Ringön
Bilprovning i Göteborg - Carspect Sisjön
Bilprovning i Karlskoga - Carspect Storängen
Bilprovning i Kristianstad - Carspect Härlöv
Bilprovning i Kungsbacka - Carspect Kabelgatan
Bilprovning i Kungälv - Carspect Rollsbo

Bilprovning i Lerum - Carspect Stenkullen
Bilprovning i Linköping - Carspect Tornby
Bilprovning i Lund - Carspect Gunnesbo
Bilprovning i Malmö - Carspect Fosie
Bilprovning i Malmö - Carspect Västkustvägen
Bilprovning i Norrköping - Carspect Ingelsta

Bilprovning i Stenungsund - Carspect Uddevallavägen
Bilprovning i Stockholm - Carspect Arninge
Bilprovning i Stockholm - Carspect Barkarby
Bilprovning i Stockholm - Carspect Häggvik
Bilprovning i Stockholm - Carspect Vårby Allé
Bilprovning i Trelleborg - Carspect Hedvägen

Bilprovning i Varberg - Carspect Lassabacka
Bilprovning i Västerås  - Carspect Erikslund


För att boka registreringsbesiktning, ring kundtjänst på 0771- 44 22 33.