Protokoll

När besiktningen är klar får du ett protokoll där resultatet av besiktningen anges. Fråga oss gärna om det är något du undrar över.

Vid underkänd registreringsbesiktning behöver de punkter som underkänts visas upp igen efter korrigering på en efterkontroll.

Efterkontroll till en registreringsbesiktning kan bara utföras i samma besiktningsföretag som genomförde registreringsbesiktningen.

Registreringsbesiktningar kan överklagas hos Transportstyrelsen.

Vill du besiktiga bilen, boka på några av våra stationer för bilbesiktning eller ring kundtjänst telefon 0771-44 22 33.