Protokoll

När besiktningen är klar får du ett protokoll där resultatet av besiktningen anges. Fråga oss gärna om det är något du undrar över.

Fordonet har underkänts - ny besiktning måste utföras
Om ditt fordon blivit underkänt med krav på efterkontroll bör du åtgärda felet snarast och därefter låta göra en ny kontroll. Denna måste ske senast det datum som angivits i ruta 6 "Fel och brister som upptäckts vid besiktningen". Innan fordonet har blivit godkänt får det inte användas mer än nödvändigt för att få felet reparerat. Det framgår av protokollet om du kan låta en ackrediterad verkstad reparera felet och intyga (släcka) åtgärden, eller om du måste komma tillbaka till besiktningsföretaget.

Om fordonet inte har besiktigats eller intygats inom angiven tid inträder körförbud. Normalt inträder detta efter en månad, men om ditt fordon underkänns för tredje gången i rad har du bara en vecka på dig att åtgärda felen. Vid detta körförbud får du köra kortast lämpliga väg till verkstaden för reparation eller till besiktningsföretag för besiktning.

Fordonet har underkänts - ingen ny besiktning behövs
Om ditt fordon har blivit underkänt bör du åtgärda felet snarast. Om felet kvarstår vid en eventuell poliskontroll föreläggs fordonet om en ny besiktning. Det samma gäller om felet kvarstår vid nästa periodiska besiktning.

Fordonet har meddelats körförbud
Om fordonet har så allvarliga fel att ett körförbud måste meddelas blir du tvungen att flytta fordonet med hjälp av bärgningsbil. Detta gäller dock inte släpvagnar i de fall körförbudet avser bromssystemet. De får bogseras olastade i max 30 km/timmen till verkstad.

Körförbudet gäller tills ny besiktning utförts. Efter reparation får dock fordonet lagligen köras kortast, lämpligast väg till en besiktningsstation. Detta körförbud kan överklagas hos Transportstyrelsen.

Värt att veta - notering
Noteringen av begynnande fel i protokollet sker när bristens omfattning ännu inte innebär anmärkning.

Vill du besiktiga bilen, boka på några av våra stationer för bilbesiktning eller ring kundtjänst telefon 0771-44 22 33.