Övergångsregler

Mellan 2018-01-01 och 2018-05-19 gäller en övergångsregel som kan ge fordon körförbud redan 2018-05-20. För att säkerställa när ett fordon senast måste besiktigas så används lämpligast länken till Transportstyrelsen nedan.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/