Personbil och lätt lastbil

En ny personbil och lätt lastbil ska besiktigas tre år från första dagen den togs i bruk beroende på slutsiffra. Andra gången efter två år, det vill säga fem år från första dagen den togs i bruk. På ditt registreringsbevis ser du vilken dag din bil togs i bruk.

Personbilar och lätta lastbilar som är äldre än fem år skall besiktigas inom den angivna besiktningsperioden. Vilken besiktningsperiod din bil har ser du längst ned på sidan.

Personbilar och lätta lastbilar som är äldre än 30 år skall besiktigas vartannat år. Dessa är inte slutsifferstyrda utan besiktigas två år från när föregående besiktning gjordes. Om bilen inte besiktigas inom tvårs-perioden infaller körförbud.

Fordon som är 1950 års modell eller äldre har inget kontrollbesiktningskrav. Detta gäller inte yrkesfordon eller lätt buss.

Yrkesfordon med högsta totalvikt om 3 500 kg, till exempel taxi, hyr- eller övningsbilar, mc, utryckningsfordon, eller skolskjuts, har en slutsiffra som styr när besiktningen måste ske. Första besiktningen är 12-23 månader efter att yrkesfordonet tagits i bruk. Därefter är det besiktning varje år.

Om du inte besiktigar din bil inom besiktningsperioden får den körförbud. Nedan ser du när du ska besiktiga din bil. Det ser du genom att titta på sista siffran på bilens registreringsnummer.
 

Slutsiffra Besiktningsperiod Körförbud från och med
1 november - mars 1 april
2 december - april 1 maj
3 januari - maj 1 juni
4 februari - juni 1 juli
5 maj - september 1 oktober
6 juni - oktober 1 november
7 juli - november 1 december
8 augusti - december 1 januari
9 september - januari 1 februari
0 oktober - februari 1 mars