Med anledning av coronaviruset rekommenderar vi att du betalar din besiktning i samband med bokningen. Läs mer här om coronaviruset

Offentlighetsprincipen

 

Offentlighetsprincipen och sekretess   


Besiktningsprotokollet är en offentlig handling
Besiktningsprotokollet är en offentlig handling och Carspect har därmed skyldighet att lämna ut detta vid förfrågan. Har du tillgång till registreringsnumret kan du alltid fråga efter besiktningsprotokoll utfärdade av Carspect. Carspect för inga noteringar om vilka protokoll som efterfrågats eller av vem eller för vilket ändamål.

Information om fordonet, utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet och eventuella intyg, som är offentliga handlingar, lämnas ej ut till annan än ägaren av fordonet eller ägarens ombud.

Övrig information hålls mellan Carspect och kunden.

Konfidentiell information
När det krävs enligt lag får Carspect frisläppa konfidentiell information. Uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

Vill du besiktiga bilen, boka på några av våra stationer för bilbesiktning eller ring kundtjänst telefon 0771-44 22 33.