Moped

Klass I
De här mopederna behöver inte kontrollbesiktigas men registreringsbesiktigas. Undantag är om det vid en poliskontroll görs anmärkningar på synliga brister.


Klass II och äldre mopeder
De behöver varken kontrollbesiktigas eller registreringsbesiktigas. Undantag är om det vid en poliskontroll görs anmärkningar på synliga brister.