Kontrollbesiktning

Här förklarar vi steg för steg vad en kontrollbesiktning innebär. Medan vi undersöker din bil kan du slå dig ner och låta oss bjuda på en kopp kaffe. Vill du vara med under besiktningen går det självklart bra, våra tekniker berättar gärna för dig om din bil.

•  Utsidan
Här kontrolleras att backspeglar, reflexer och belysning av rätt sort och antal finns. I motorutrymmet kontrollerar vi att fordonet inte läcker olja eller bränsle. En varningstriangel ska finnas i bilen, lägg gärna fram den så att den är synbar under besiktningen.

•  Insidan
Inne i bilen tittar vi på bilbälten, ratten, förarens säte och även diverse varningslampor. Har bilen krockkuddar ska det sitta ett varningsmärke på passagerarsidan. Är bilen automatväxlad kontrollerar vi att startspärren fungerar.

•  Under
Vi undersöker bilens balkar och fästen. På stommen är det viktigt att det inte finns någon rost eller skador. Under bilen granskar vi även styrsystemet, karossen, bromsledningarna och att det inte läcker olja.

•  Hjulen
Det är viktigt att däcken sitter fast på korrekt sätt och att de är rätt monterade. Däcken får inte ha några skador eller vara för slitna. Kravet på mönsterdjup vad gäller bil på däck är minst 1,6 mm. Vinterdäck ska vid färd på väg ha minst 3 mm mönsterdjup.

•  Bromstest
Vi testar så att bromsarna fungerar lika bra på båda sidor av bilen. När bromspedalen är nedtryckt ska det vara rätt avstånd kvar till golvet (rörelsereserv) för att undvika olyckor. Kontroll sker även av parkeringsbromsens effektivitet.

•  Provkörning
Under provkörningen kontrolleras bilens köregenskaper och manöveregenskaper. Tuta, vindrutespolare och hastighetsmätare kontrolleras också under färden.

•  Miljökontroll
Har du en dieselbil måste vi försäkra oss om att avgaserna inte innehåller för mycket sotpartiklar. På bensindrivna bilar mäter vi halterna av kolväten och koloxid vid tomgång och vid en förhöjd tomgång mäter vi koloxidhalten och lambdavärdet. Det är Transportstyrelsen som bestämmer vilka avgasgränsvärden en bil ska ha.

Vill du besiktiga bilen, boka på några av våra stationer för bilbesiktning eller ring kundtjänst telefon 0771-44 22 33.