Corona

 

Med anledning av coronaviruset i enlighet med myndigheternas rekommendationer vidtar Carspect ett antal försiktighetsåtgärder för att minimera smittspridningen i landet. Vi uppmanar därför vår personal och våra kunder att respektera följande åtgärder i syfte att reducera smittorisken. 

  • Vi hälsar dig gärna välkommen men vi kommer inte ta dig i hand. 
  • Håll en armlängds avstånd till övriga kunder och personal.
  • Normalt sett ser vi gärna att våra kunder följer med och åker med under själva besiktningen, men detta är inte tillåtet under rådande omständigheter. 
  • Vår personal kan komma att bära handskar för att skydda både dig som kund och våra medarbetare.
  • Vi rekommenderar att du väntar utomhus under besiktningen. På vissa stationer kommer kundlobbyn vara stängd så klädsel för utomhusvistelse medan besiktningen pågår rekommenderas.
  • Vi ser helst att du kommer ensam.
  • Tillhör du en riskgrupp? Om du har möjlighet, be någon annan besiktiga din bil åt dig.
  • Betala gärna din besiktning i samband med bokningen.
  • Av hänsyn till vår personal och övriga kunder ber vi dig boka om din tid om du har covid-19 symtom. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst på 0771 – 44 22 33. Om du vill boka om din tid gör du det lättast på www.carspect.se

Vi följer händelseförloppet kontinuerlig och kommer uppdatera denna information vid behov.