Corona

Med anledning av coronaviruset vidtar Carspect ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera smittspridningen i landet. Våra beslut utgår främst ifrån svenska myndigheters rekommendationer. Vi uppmanar därför vår personal och våra kunder att respektera följande åtgärder i syfte att reducera smittorisken. 

  • Vi hälsar gärna dig välkommen men vi kommer inte ta dig i hand. 
  • Normalt sett ser vi gärna att våra kunder följer med och åker med under själva besiktningen, men detta är inte tillåtet under rådande omständigheter. 
  • Vi rekommenderar att du väntar utomhus under besiktningen. Vill du ändå vänta i vår kundlobby ber vi dig hålla avstånd till övriga kunder.
  • Vi ser helst att du kommer ensam.
  • Vår personal  kan komma att bära handskar för att skydda både dig som kund och våra medarbetare.
  • Betala gärna din besiktning i samband med bokningen.
  • Av hänsyn till våra kollegor och övriga kunder ber vi dig boka om din tid om du har symptom som hosta, feber eller hosta. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst på 0771 – 44 22 33. Om du vill boka om din tid gör du det lättast på www.carspect.se

Vi följer händelseförloppet kontinuerlig och kommer uppdatera denna information vid behov.