Besiktningsperiod

Här kan du läsa om när ditt fordon ska besiktigas. Nya regler gäller fr o m 2018-05-20.

Besiktningsperiod

Från och med 2018-05-20 förändras inställelseperioderna för vissa fordon. Det är i huvudsak för personbilar, lätta lastbilar och A- traktorer som förändringar sker.

Personbilar och lätta lastbilar ska besiktigas första gången senast 36 månader efter sitt ibruktagande. Andra besiktningen ska ske senast 24 månader efter första besiktningen. Nästkommande besiktningar ska sedan ske senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning.

A-traktor ska i normalfallet besiktigas senast 24 månader efter föregående kontrollbesiktning.

För släp, mc, EPA-traktor och fordon i yrkesmässig trafik kommer ingen förändring av inställelseregler ske.

Släp och mc ska besiktigas första gången senast 48 månader efter sitt ibruktagande. Nästkommande besiktningar ska sedan ske senast 24 månader efter föregående kontrollbesiktning.

EPA-traktor ska i normalfallet besiktigas senast 24 månader efter föregående kontrollbesiktning.

Fordon i yrkesmässig trafik ska besiktigas senast var 12:e månad löpande.

Genom att följa nedan länk kan du enkelt få reda på när ditt fordon ska besiktigas:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/