Förmåner och bonus

Vi har kollektivavtal som bland annat inkluderar pensionsavsättning, grupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring och extra lön vid föräldraledighet.

Vi har dessutom arbetstidsförkortning om 58 timmar/år och friskvårdsbidrag.

Arbetar du som besiktningstekniker eller besiktningsingenjör får du arbetskläder och skor.

Förutom marknadsmässig lön har du som besiktningstekniker och besiktningsingenjör möjlighet till bonus.