Dataskyddsförordningen

Registerförare

Carspect AB
Ulvsundavägen 106 C 
168 67 Bromma

Registerärenden sköts av

dataskydd@carspect.se

Registrets namn

Carspect AB:s kundregister

Registrets användningssyfte

Kunduppgifter kan hanteras för följande andamål:

 • skötande av kundrelationen, utveckling och analysering
 • kundkommunikation
 • uppfyllande av tjänsten
 • säkerställande av kundhändelser
 • utveckling av kundtjänst och näringsverksamhet
 • marknadsföring
 • analysering och statistik
 • andra liknande användningsändamål

Kunduppgifterna kan hanteras också av A-Katsastus Group Oy:s samarbetspartners direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring, åsikt- eller marknadsundersökning eller andra adresserade försändelser som kan jämställas med dessa och för kundkommunikation även med hjälp av digitala verktyg.
 

Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande information:

 • Kundens namn
 • Adress, postnummer och postadress
 • Födelsedag
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Möjliga lov och samtycken
 • Kunduppgifternas ändringshistorik
 • Kundnummer
 • Kund-id
 • Fordons registreringsnummer
 • Eventuella andra uppgifter som samlats med kundens samtycke
 • Information som berör kundrelationen, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, kundfeedback och kontakter, information om lotteri- och tävlingssvar samt avbokningsuppgifter

Regelrätta datakällor

Uppgifter som rör kunden fås av kunden själv i samband med kundrelationen via internet, i kundbetjäningssituationer, per telefon, e-post eller annat liknande sätt. Uppdateringar av namn-, adress- och dödsinformation kan också fås via myndigheter eller andra företag som erbjuder uppdateringstjänster.

Regelrätt utlämning av uppgifter

Registerföraren kan lämna över information med tillåtelse enligt giltiga gränser av lagen till bl.a. samarbetsparter valda av registerföraren till marknadsföringsändamål, om den registrerade inte har förbjudit denna typ av överlåtelse av information.

Överföring av data utanför EU eller ETA

Kunduppgifterna hanteras i enlighet med EU:s datskyddsförordning. Vi kräver att de av våra samarbetspartners, som finns utanför EU eller ETA, har en EU-US Privacy Shield –certifiering eller annan av dataskyddsförordningen godkänd skyddsnivå.

Principerna för registerskydd

Registret får endast användas av de A-Katsastus -koncernens medarbetare och andra bestämda personer, som behöver informationen för sina arbetsuppgifter. Personerna använder personliga användarnamn och lösenord. Informationen samlas i databaser, som är skyddade med brandmur, lösenord och på andra tekniska sätt. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och de hanteras av IT-tjänsteleverantör enligt dataskyddsprinciper.

Granskningsrätt, rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt rätt att radera uppgifter

Kunden har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som finns i kundregistret. En skriftlig begäran bör lämnas personligen på en av registerhållarens serviceställen. Begäran kan göras avgiftsfritt en gång i året. Begäran besvaras så fort som möjligt, oftast inom två veckor från inlämning av begäran.

Kunden har rätt att förbjuda användning av sina uppgifter för marknadsföring eller profilering, och rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter. Kunden har även rätt att be om radering av sina uppgifter ur kundregistret. Alla kunduppgifter kan nödvändigtvis inte raderas på grund av lagstadgade skyldigheter att bevara visa uppgifter.

Begäran som rör kunduppgifter (granskning, korrigering, radering) bör göras personligen genom att visa upp id-handling på en av registerförarens serviceställen.

A-Katsastus Group Ab förbehåller sig rätten att uppdatera dataskyddsbeskrivningen i samband med att tjänsten utvecklas eller lagen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning ersätter den tidigare registerbeskrivningen.

Användning av cookies

Vi använder kakor (“cookies”) och andra dylika tekniker, såsom lokala lager ("local storage") för funktionalitet och data-analys på webbsidan. Kakor är små textfiler som används mellan webbläsare och server.

Vi utnyttjar Google Analytics för analys av besökare på vår sajt. Uppgifter som vi skickar till Google är anonymiserade.