Buss

Bussar med högsta totalvikt av 3 500 kg besiktas precis som personbilar, efter sin slutsiffra. Första besiktningen är 12-23 månader efter den är tagen i bruk. Därefter ska den besiktigas varje år.

Vill du boka tid för en besiktning av buss, ring kundtjänst på telefon 0771-44 22 33