Behandling personuppgifter

När du söker jobb hos oss sparar vi de uppgifter du fyller i i två (2 år). Den lagliga grunden är samtycke. Detta gäller även spontanansökningar. Om du kommer på intervju hos oss sparar vi intervjuanteckningar, resultat från eventuell personlighetsbedömning och uppgifter från referenstagning i två (2) år. Personalchef, rekryterande chef och rekryterande chefs chef har tillgång till uppgifterna. Syftet med att Carspect sparar dina uppgifter är att vi ska kunna fullgöra rekryteringen och anställa den bäst lämpade kandidaten.

Om du vill att uppgifterna ska tas bort tidigare än efter två (2) år ska du maila personalchef tina.areskoug@carspect.se. Detsamma gäller om du vill rätta uppgifterna eller ha tillgång till dem. 

Om du vill inge klagomål om hur Carspect AB behandlar dina personuppgifter ska detta göras till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.