Allmän information

Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är obligatorisk enligt fordonslagen och sker för att kontrollera att ett fordon:

1.        Inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

2.       Uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.

Registreringsbesiktning

Enligt fordonslagen görs en registreringsbesiktning för att:

1.        Identifiera fordonet.

2.       Fastställa uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret.

3.       Kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav på beskaffenhet och utrustning mot Transportstyrelsens regelverk.

Lämplighetsbesiktning

Enligt fordonsförordningen ska vissa fordon genomgå en lämplighetsbesiktning för att få användas för visst ändamål. Exempel är övningskörningsbil som används av trafikskola.

Mopedbesiktning

Enligt fordonslagen görs en mopedbesiktning för att:

1.        Identifiera fordonet.

2.       Fastställa uppgifter om fordonet.

3.       Kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav på beskaffenhet och utrustning mot Transportstyrelsen regelverk.

 

Vill du besiktiga bilen, boka på några av våra stationer för bilbesiktning eller ring kundtjänst telefon 0771-44 22 33.